Kompleksowe  doradztwo  gospodarcze  w  pełnym  zakresie  procesu produkcji, handlu  i  usług  - kapitał  trwały, obrotowy, ludzie  oraz  organizacja  i  zarządzanie.
 

Analiza  funkcjonujących  i  planowanych  przedsięwzięć  gospodarczych  w związku  z  koniecznością  dostosowania  się  firm  do  aktualnych  wymogów rynkowych.

Diagnoza  i  przygotowanie  planów  przedsięwzięć  gospodarczych
/biznes  plany, wnioski  kredytowe   itp./.

Doradztwo  personalne  - analiza  stanu  i  jakości  zatrudnienia  w  celu określenia  kluczowych  stanowisk  w  firmie, wymagających  obsady kompetentnymi  ludźmi.

Oferta  własnych  pomysłów  na  dobre  zainwestowanie  wolnych  środków finansowych.

Odzyskiwanie  należności  bankowych  i  handlowych  na  bazie  wiedzy ekonomiczno - organizacyjnej  oraz  doświadczenia  handlowego  i psychologicznego.

Sprzedaż  firm, restrukturyzacja, programy  naprawcze.

Handel  i  pośrednictwo  handlowe  w  szerokim  zakresie  obrotu  /sfera  materialna  i  niematerialna/.

Obsługa  informatyczna  /sprzęt, oprogramowanie, doradztwo/.

Usługi  menedżerskie.Specjalnością  firmy  są  sprawy  trudne  !!!

 

IDEA Consulting
profesjonalizm w  biznesie

©Idea Consulting - profesjonalizm w biznesie.  Wszelkie Prawa Zastrzeżone.